Ochrana osobných údajov

Spoločnosť S´Botex, spol. s r.o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi zákazníkov bude nakladať v súlade so zákonom            o ochrane osobných údajov, nebude ich poskytovať tretej osobe a nebudú sa využívať ani na komerčné účely.                  Na prianie zákazníka budú jeho osobné údaje kedykoľvek vymazané z databázy.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Sbotex © 2018