Barefoot - názor odborníkov

V poslednom čase sa nás rodičia často pýtajú na problematiku barefoot obuvi a o tejto problematike medzi sebou aj pomerne intenzívne diskutujú. Tento posilňujúci sa trend má, vlastne ako každý nový trend, svojich neochvejných zástancov, nerozhodných a opatrných pozorovateľov zháňajúcich fakty a argumenty, ale aj skeptických a zarytých odporcov. Navyše je tento trend masívne marketingovo a reklamne podporovaný (žiaľ niekedy až účelovo) predajcami a výrobcami, ktorí na túto vlnu „naskočili“ a na barefoot obuv nedajú dopustiť.

   Ako to teda vlastne je? Je to zdravá móda alebo úspešný marketingový ťah? Pre nás, ako výrobcu detskej obuvi, nie je jednoduché zaujať k tejto problematike jednoznačné stanovisko, aj keď sa v tejto brandži považujeme za odborníkov a navrhovaniu a výrobe obuvi z pohľadu zdravého obúvania detí sa venujeme už desiatky rokov. Nakoľko barefoot obuv nevyrábame, (aj keď to neznamená, že naša obuv nie je pružná, mäkká a ohľaduplná k detskej nohe), každé naše spochybňujúce alebo negatívne stanovisko, resp. vyjadrenie, by mohlo byť chápané tak, že si len „prihrievame polievočku“ a v rámci diskusie by nás protistrana mohla napadnúť, že naše tvrdenia sú účelové a ničím nepodložené. Preto sme sa potrebovali v našom stanovisku oprieť o vyjadrenie nejakej zásadnej autority. Pre nás je takouto autoritou Česká obuvnícka a kožedělná asociácia v Zlíne (ČOKA) so širokým zázemím odborníkov, znalcov, ortopédov, pediatrov, Univerzity T. Baťu atď., ktorá vydáva certifikáty o zdravotnej nezávadnosti obuvi a Licenciu na používanie ochrannej známky „Žirafa“ a "Česká kvalita“ .Teraz sa konečne po mesiacoch úsilia ľady pohli a v prvom čísle dvojmesačníka „Svět textilu & obuvi” (leden/únor 2016) uverejnila pani PhDr. Vlasta Mayerová, tajomníčka ČOKA Zlín, článok „Lékaři varují“, ktorý je práve zameraný na problematiku barefoot obuvi. Článok je pomerne rozsiahly a nie je možné ho v rozsahu tohto príspevku celý citovať, ale uvedieme aspoň základné myšlienky a úryvky z vyjadrení odborníkov :
- Barefoot obuv bola pôvodne určená predovšetkým na beh na prírodných mäkkých povrchoch s typicky oddelenými prstami. Ponuka sa však dávno rozšírila aj na obuv pre bežné nosenie a to vrátane detskej obuvi. Vplyvom masívnej reklamy a marketingu sa z toho stala módna záležitosť a rodičia ich deťom kupujú, aj keď sú enormne predražené. Táto obuv je často odporúčaná ako obuv vychádzková, ale aj domáca, vlastne je vhodná na „každé použitie a účel“ a dieťa by ju malo nosiť čo najdlhšie. Podľa reklamy sú predsa zdravé a pre rozvoj detskej nohy tým pádom „najvhodnejšie“! Lenže je to naozaj tak? Odborníci a výsledky rôznych štúdií, ktoré skúmajú u detí dopad používania barefoot obuvi na stav nožnej klenby, kĺbov a väzív pred nimi v poslednej dobe skôr varujú.
- ČOKA riešila jeden podnet zo strany sklamanej spotrebiteľky ohľadom detskej barefoot obuvi a nechali si na predmetnú obuv zhotoviť  znalecké posudky od popredných odborníkov v ČR. MUDr. Tomáš Janečka, primár ortopedického oddelenia Krajskej nemocnice Tomáša Baťu v Zlíne vo svojom posudku uvádza: „Predmetnú obuv nemožno hodnotiť podľa štandardných kritérií zdravotne nezávadného obúvania pre detskú obuv. Podľa týchto kritérií ju možno odporučiť len na veľmi krátkodobé nosenie“.
MUDr. Vladimír Holoubek, ortopéd a pediater, ktorý zastupuje aj názor Českej podiatrickej spoločnosti, je vo svojom posudku ešte striktnejší: ... „Podľa môjho úsudku obuv nie je určená pre celodenné nosenie, naopak, pri celodennom nosení môže detskú nohu poškodiť ...môže dôjsť prípadne aj k vývoju deformít“. A aký je záver znaleckého posudku MUDr. Michala Matějíčka? „Z hľadiska koncepcie predloženej obuvi môže ísť o obuv do vody. Vzhľadom k materiálovej kompozícii a stavbe obuv nepovažujem za vhodnú pre denné nosenie“.
 Domnievame sa, že k tomuto záveru už nie je nutné čokoľvek dodať. Naše odporúčanie rodičom malých detí preto vychádza zo získaných skúseností a záverov XIV. medzinárodného pediatrického sympózia v Brne. Všade tam, kde dieťa môže chodiť naboso, tak ho nechávajte chodiť naboso – na prípadnú ochranu stačí aj len pevnejšia protišmyková ponožka. Vhodná je chôdza naboso po tráve, machu, piesku, oválnych kamienkoch. Na mestskú dlažbu, asfalt, betón a ďalšie rovné tvrdé povrchy /doma/ však odporúčame detskú nohu obúvať do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorá detskú nohu nielen ochráni, ale ju podporí aj v jej prirodzených funkciách. Obuv by mala byť vyrobená z prírodných materiálov, ktoré sa najlepšie prispôsobujú anatomickému tvaru detskej nohy, s pružnou stielkou a podošvou dostatočne ohybnou v prednej časti pod prstovými kĺbmi a s dostatočne tuhou výstužou obuvi v päte - opätkom, chrániacim päty pred nežiadúcim vychyľovaním do strán (valgózne „X“ päty alebo varózne“O“ päty). A hlavne je dôležité kontrolovať veľkosť detskej obuvi, či dieťa z nej nevyrástlo!
                                                                                                       s
Použité zdroje:
- Svět textilu a obuvi, leden/únor 2016, „Bosé obouvání“ Ano,či ne? Lékaři varují,PhDr. Vlasta Mayerová
 

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Sbotex © 2018